Oudercommissie (Oc)

Als oudercommissie zijn we als vrijwilliger betrokken bij de school waarop jouw kind (kinderen) zit.  
We vinden het contact met de ouders van onze school erg belangrijk, daarom stellen we ons graag aan u voor.  
 

Wat doet de oudercommissie? 

Uw kinderen zitten op een school die veel activiteiten per jaar organiseert. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het begeleiden van al die activiteiten. Daarnaast is het doel van de oudercommissie het bevorderen en ondersteunen van de relatie tussen ouders, medezeggenschapsraad en de schoolleiding. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het optimaal functioneren van de school en het onderwijs.  
 

Wanneer ontmoet u ons?   

Met name bij het ondersteunen van de vele door de school georganiseerde activiteiten kunt u ons tegenkomen. We zijn o.a. betrokken bij:  
• Luizencontrole 
• Schoolfotograaf 
• Sinterklaas- en Kerstviering 
• Carnaval 
• Paasviering 
• Schoolreis en Sonnewijzerdag  
• Klussenclub 

 
 

Hoe financieren we deze activiteiten?  

De activiteiten voor de kinderen worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage en gebeuren in samenwerking tussen de ouders (via de ouderparticipatie) en de school. 
 

Leden oudercommissie (schooljaar 2018-2019)  

Voorzitter: Brigit Hulsman 
Penningmeester: Sjoerd Witting   
Secretaris: Ingeborg van Steenhoven 
Overige leden:  
Hans Caris 
Sabine van Loon 
Liesbeth Zanting
Roy Scholten
Team afgevaardigde: Irene Abbink 
 
Neem contact met ons op!  
De oudercommissie vergadert ongeveer 7 à 8 keer per jaar. Heeft u onderwerpen die u met ons wilt delen, spreek ons dan gerust aan. Mailt u liever? Dat kan natuurlijk ook. Ons e-mailadres is: oudercommissiesonnewijzer@gmail.com. Wij horen graag van u!