Zomaar een dagje in de kleutergroep..

Vanaf 8 uur komt de leerlingenstroom richting de Sonnewijzer op gang.. Langzaam loopt het plein vol met kinderen. Er wordt gekletst, gespeeld, gerent, gevoetbald en de schoolpoes krijgt van verschillende kinderen een aai over zijn bol..

Terwijl de oudere kinderen op het plein wachten tot om 8:25 uur de bel gaat, lopen de kleuters met hun rugzak al richting de voordeur. Vanaf 10 voor half 9 staan de kleuterjuffen al klaar om de kinderen te ontvangen.


Een goed begin…
De jassen worden in de luizenzak aan de kapstok gehangen en de tassen met pauze hapjes verdwijnen in de 'tassenbak'. Vrolijk stappen de kleuters de klas binnen. De ene mama krijgt een kus bij de deur, een andere ouder wordt de klas in getrokken omdat het werkje van gisteren trots getoond moet worden!

Op elke groepstafel staat een gekleurde beker. Iedere kleuter weet precies bij welke groep hij hoort en zoekt zijn of haar stoel aan de juiste tafel op. Er kan nog even geknuffeld worden er is ook ruimte om het materiaal wat klaarstaat op de tafel alvast te verkennen.

Om 8:35 klinkt er een belletje. De laatste ouders verdwijnen uit de klas en de kinderen gaan stil klaar zitten. Na een korte instructie gaan de kinderen zelfstandig aan de slag. Er wordt gebouwd, geknipt, geplakt, getekend en gewerkt met ontwikkelingsmateriaal. De leerkracht buigt zich samen met een klein groepje over -bijvoorbeeld- een rekenprobleem. Vandaag is dat een meetprobleem. Samen ontdekken de kinderen spelenderwijs op welke manieren ze een bouwwerk in de bouwhoek het beste op kunnen meten.

In de kring.
Rond 9:00 uur is het tijd om op te ruimen. Wanneer het belletje gaat, ruimt ieder groepje zelf de spullen op. Omdat alles in de klas een vast plaatsje heeft, is dat in een mum van tijd gebeurd. Alle kinderen zetten hun stoeltje in de kring.
Er wordt kort besproken hoe het 'inloopwerkje' is gegaan; welke kinderen hebben goed gewerkt? Zijn er nog problemen geweest? Hoe zijn die problemen opgelost? Is alles netjes opgeruimd?
Het dagprogramma wordt doorgenomen aan de hand van pictogrammen: "We gaan vandaag gymmen, Yessss!"
Naar aanleiding van een verhaaltje uit de methode trefwoord ontstaat er een leergesprek. De leerkracht stelt vragen en de kinderen wisselen ervaringen en kennis uit. Waar nodig zet de leerkracht plaatjes op het digibord om de moeilijke woorden (zoals bijvoorbeeld 'blindengeleidehond') te verduidelijken.

De werkles.
Wanneer de groep wat wiebelig begint te worden in de kring, wordt het tijd om weer aan het werk te gaan. Na een korte instructie gaat groep 2 aan de slag met een opdracht uit het rekenwerkboek. De benodigde materialen worden door de kinderen zelf gepakt. Een deel van de kinderen werkt zelfstandig, een deel werkt aan de instructietafel met hulp van de leerkracht.

Groep 1 gaat aan de slag met het kiesbord. Op het magnetische kiesbord staan plaatjes van de verschillende hoeken en materialen. De kinderen hangen hun naamkaartjes onder de activiteit die ze willen doen. Er verdwijnen kinderen in de bouw-, lees- en poppenhoek, er kiezen kinderen voor de lego en de knexx, er wordt gepuzzeld, er gaan kinderen aan de slag met klei en er mogen kinderen een rijmspelletje doen op het digibord. Wanneer groep 2 klaar is met het werkboek, kiezen ook zij met behulp van het kiesbord een vervolgactiviteit.

Tien-uurtje.
Van al dat harde werken, wordt je hongerig en dorstig; tijd voor een pauzehapje! De tassen worden uitgedeeld. Na het "smakelijk eten"-liedje mag iedereen zijn of haar meegebrachte fruit en drinken aan tafel opeten en -drinken.

Schooltv.
De begintune van "Huisje Boompje Beestje" wordt uit volle borst meegezongen. Waar zou de aflevering dit keer over gaan? Samen met Raaf leren de kinderen van alles over de natuur. De aflevering sluit mooi aan bij het thema waar de klas momenteel over werkt. Natuurlijk wordt de aflevering nabesproken in de kring: wat wisten we al? Wat hebben we geleerd?

Yes! Gymles!
In de klas gaan de warme kleren uit en de gymschoenen aan. In een lange stoet vertrekken de kleuters naar het speellokaal. Daar wordt er naar hartenlust geklommen, gesprongen, gelachen, gerold en gestuiterd. De tijd vliegt voorbij! Terug in de klas gaan de gymschoenen weer uit en de kleren weer aan. Er worden nog een paar liedjes gezonden in de kring en dan is het al weer tijd voor de lunchpauze.

Lunchpauze.
De kinderen die thuis gaan eten, trekken hun jas aan en gaan met de leerkracht naar buiten. De kinderen die overblijven, pakken onder leiding van de overblijfbegeleider hun tas en zoeken een plekje. Broodtrommels komen uit de tas en boterhammetjes worden opgesmuld. Na het eten worden de tafels gepoetst en gaan de kinderen even lekker uitwaaien buiten.

Middagprgramma.
Om 13:25uur gaat de bel en gaan alle kleuters op een rij staan. Met een liedje wordt het zand van alle kleren geklopt en van de schoenen afgestampt. De jassen worden weer netjes opgehangen en iedereen gaat op zijn of haar eigen stoel in de kring zitten.

De leerkracht leest een prentenboek voor. Tussendoor worden er luister-, voorspel- en kijkvragen gesteld om het verhaalbegrip te vergroten. Er wordt nog even nabesproken; waar ging het verhaal nu eigenlijk over? Wat gebeurde er aan het begin? Hoe liep het af? Was het een grappig of spannend verhaal? Wat vond je er van?

Ook in de middag is er weer een werkles: sommige groepjes gaan aan de slag met een creatieve opdracht, anderen kiezen een activiteit met behulp van het kiesbord.

Aan het einde van de middag wordt er lekker buiten gespeeld. Ook de peuters van Korein zijn buiten, dat is gezellig! Er wordt gefietst, geduikeld, geschept, geklommen, geschommeld en met takken en dennenappels gespeeld.

Langzaam loopt het plein vol met (groot)ouders. De schooldag zit er al weer bijna op! De klassen gaan nog eventjes naar binnen om de dag te evalueren en af te sluiten. De tassen worden gepakt en wordt er gedag gezegd.

Tevreden vertrekken de kleuters naar de BSO* van Korein of naar huis. Tijd om uit te rusten, morgen wacht er weer een nieuwe dag vol leerzame uitdagingen!* BuitenSchoolseOpvang