Schooldocumenten

Hier kunt u belangrijke schooldocumenten terugvinden van onze school

Sonnewijzer in een notendop
Jaarplan 2023-2024
Schoolplan 2023-2025
School Ondersteuningsprofiel (SOP) 2023-2024
- Document basisondersteuning 
- Rapport onderwijsinspectie