Leerlingenraad

Leerlingenraad op de Sonnewijzer 

Op de Sonnewjizer is een leerlingenraad actief. De leerlingenraad representeert alle leerlingen van de groepen 5 tot en met 8. Iedere groep wordt door twee leden vertegenwoordigd. Ze denken mee over de invulling van het onderwijs in de breedste zin van het woord en ze dragen zelf onderwerpen aan. Ze zijn actief geweest met het evalueren van het projectonderwijs, het aanschaffen van spelmaterialen, het organiseren van een boekenmarkt en nog veel meer.  

Aan het einde van het schooljaar worden er in groep 4 en 6 verkiezingen gehouden. Na de verkiezingen worden de leden van het nieuwe schooljaar gekozen. In het nieuwe schooljaar zotten zij in groep 5 en 7. De leden mogen twee jaar zitting nemen. De leden van groep 6 en 8 hoeven dus niet gekozen te worden, zij gaan hun tweede jaar in.  

Alle leerlingen die zitting willen nemen in de leerlingenraad stellen zich verkiesbaar door hun ideeën op papier te zetten. Ze zetten hun naam er niet boven, het gaat om hun ideeën. De klas brengt haar stem uit en maakt daarbij gebruik van een echt stemhokje. Vervolgens wordt door de directeur bekendgemaakt wie de leden van de nieuwe leerlingenraad zijn.  

Iedere dinsdag na een vakantie vergadert de leerlingenraad, samen met de directeur van de school. Ze inventariseren met welke ideeën ze allemaal in de leerlingenraad zijn gekomen, er wordt gekeken naar overlap en er worden thema's vastgesteld voor dat schooljaar. Ook spreken ze af op welke manier de leerlingen van de klas hun stem kunnen laten horen aan de leerlingenraad.  

Iedere vergadering wordt door de voorzitter en de directeur voorbereid en de agendapunten worden vastgesteld. Na iedere vergadering nemen de leden van de leerlingenraad de notulen van de vergadering mee naar hun klas. Ze spreken met de leerkracht af wanneer ze een terugkoppeling geven. Als het nodig is geven ze ook een terugkoppeling aan de groepen 1 tot en met 4. De notulen komt ook op de website en het ouderportaal.  

De kinderen maken kennis met het democratisch stelsel door te ervaren hoe verkiezingen in zijn werk gaan, door te stemmen en doordat ze als klas vertegenwoordigd worden in de leerlingenraad. Ook ervaren ze op welke manier ze invloed kunnen uitoefenen en hoe ideeën tot uitvoering kunnen komen. Het kennismaken met het democratisch stelsel is een onderdeel burgerschap.  

Notulen leerlingenraad:
Notulen Leerlingenraad 05-09-2023
Notulen Leerlingenraad 24-10-2023
Notulen Leerlingenraad 09-01-2024
Notulen Leerlingenraad 20-01-2024